Ngành kinh doanh tỷ USD này đang tăng trưởng như diều gặp gió tại Mỹ

27/02/2021 19:24(2 tháng trước)
Nguồn :  

Do người Mỹ có xu hướng chuyển ra ngoài thành phố và đại dịch Covid nên ngành kinh doanh nhà kho tự quản tại quốc gia này đang phát lên như diều gặp gió.

Đang cập nhật
Đang cập nhật