Thể thao điện tử và sự bùng nổ của ngành công nghiệp tỷ USD

11/09/2019 17:25(7 tháng trước)
Nguồn :  

Thể thao điện tử đang dần khẳng định được chỗ đứng khi đã có những trường học đào tạo chính quy về bộ môn này.

Đang cập nhật
Đang cập nhật