Vũ và Nhã sang Đài Loan khảo sát thị trường. Dũng bất ngờ hẹn gặp Anh Thư lấy giấy tờ. Anh Thư vô tình nghe được câu chuyện Dũng nói chuyện với Vũ-Dũng còn thẳng thừng hỏi Vũ khám phá đến đâu rồi, Vũ còn làm ra vẻ bí mật.

Anh Thư vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô còn nhờ Dũng xem có việc gì cho mình làm thêm, chẳng hạn như trực page online. Thư còn góp ý thời gian phản hồi page của Vũ và Dũng hơi chậm.