Linh cẩu hiếm nhất hành tinh ở ''thị trấn ma'' -

06/12/2019 20:18(3 tháng trước)
Nguồn :  

Linh cẩu nâu cái sống đơn độc ở thị trấn không người trên sa mạc Namib suốt 15 năm và đã nuôi thành công 9 lứa con giữa môi trường khắc nghiệt.

Linh cẩu hiếm nhất hành tinh ở 'thị trấn ma'

 

 

Video:BBC

Tag :Nha ,anh ,Nhật ,Hà Tĩnh ,Mi 9 ,Trấn Thành

Đang cập nhật
Đang cập nhật