Napas tiếp tục miễn giảm phí giao dịch - Kinh Doanh

14/02/2020 17:42(7 tháng trước)
Nguồn :  

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tiếp tục triển khai chương trình miễn, giảm phí dịch vụ cho các tổ chức tín dụng từ 25/2. 

Chương trình nhằm triển khai các giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với dịch vụ công. Cụ thể Napas miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực truyến gồm các giao dịch thanh toán dịch vụ công thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương đến 31/12. Doanh nghiệp giảm 72% phí chuyển mạch các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 đối với các giao dịch có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống, mức giảm từ 1.800 đồng xuống còn 500 đồng mỗi giao dịch từ ngày 25/2.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã đề nghị các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, phù hợp với chương trình miễn, giảm phí của Napas. Đây là những nỗ lực trong việc tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường, miễn, giảm phí, thúc đẩy phát triển thanh toán không tiền mặt.

Napas đã 5 lần giảm phí giao dịch giúp đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt.

Napas đã 5 lần giảm phí giao dịch giúp đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt.

Bà Nguyễn Tú Anh - Chủ tịch HĐQT Napas cho biết chương trình miễn giảm phí dịch vụ chuyển mạch trong năm 2020 có thể góp phần hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp và người dân giữa lúc cả nước tăng cường phòng chống dịch do virus nCoV (Covid-19). Năm 2020 là thời điểm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công theo chủ trương của Chính phủ, việc áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ là sự chia sẻ trách nhiệm của ngành ngân hàng cũng như Napas với cộng đồng, khách hàng. Giao dịch không dùng tiền mặt không chỉ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng mà còn giúp các cơ quan chính phủ cắt giảm chi phí quản lý, vận hành.

"Dù doanh thu có thể giảm ít nhất 15% khi triển khai miễn, giảm phí nhưng chúng tôi tin chương trình đi kèm với nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới phù hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh của Napas và nhiều doanh nghiệp", bà Nguyễn Tú Anh nói.

Trong năm 2019, số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 chiếm gần 50% tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống Napas. Số liệu thống kê cho thấy xu hướng dịch chuyển đáng kể từ giao dịch rút tiền mặt sang giao dịch chuyển tiền thanh toán qua hệ thống ngân hàng.

Từ thời điểm sáp nhập đến nay, Napas đã thực hiện 5 lần điều chỉnh giảm đến 80% phí dịch vụ chuyển mạch. Lần 1 vào ngày 1/3/2018, lần 2 vào ngày 1/3/2019, lần 3 vào ngày 1/5/2019 và lần 4 vào ngày 1/10/2019.

Minh Anh

Tag :Phi ,anh ,Từ đó ,Anh Tú ,Ty Gia

Đang cập nhật
Đang cập nhật