Covid-19: Thế giới vượt 16 triệu ca nhiễm, Triều Tiên phong toả Kaesong

31/07/2020 17:54(3 ngày trước)
Nguồn :  

Covid-19: Thế giới vượt 16 triệu ca nhiễm, Triều Tiên phong toả Kaesong

Đang cập nhật
Đang cập nhật