Lịch sử 60 năm “so găng” trên truyền hình của các ứng viên tổng thống Mỹ

20/10/2020 17:30(1 tháng trước)
Nguồn :  

Tranh luận trên truyền hình đã trở thành một truyền thống chính trị của bầu cử Mỹ. Qua 60 năm, đã có nhiều thứ thay đổi.

Đang cập nhật
Đang cập nhật