Người phụ nữ bơi 4 chặng liên tiếp qua eo biển Manche -

18/09/2019 19:27(8 tháng trước)
Nguồn :  

Sarah Thomas bơi gần 209 km trong 54 tiếng không nghỉ bất chấp sóng mạnh để hoàn thành bốn lần vượt eo biển Manche ngày 17/9.

Người phụ nữ bốn lần liên tiếp bơi qua eo biển Manche

 

 

Video:AFP

Tag :Bi ,Phụ nữ ,09 ,Cha ma

Đang cập nhật
Đang cập nhật