Xem MiG-31 đánh chặn máy bay săn ngầm IL-38 ở bán đảo bí hiểm nhất nước Nga

02/04/2020 16:27(2 tháng trước)
Nguồn :  

MiG-31 được điều lên chặn một máy bay xâm nhập do máy bay săn ngầm IL-38 giả định và buộc chiếc máy bay này phải hạ cánh

Đang cập nhật
Đang cập nhật