HLV Park khẳng định không cử gián điệp theo dõi U22 Campuchia

06/12/2019 19:17(3 tháng trước)
Nguồn :  

Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông không bao giờ cử trợ lý đi do thám đối thủ

Đang cập nhật
Đang cập nhật