Thông tin cá nhân bị mua bán công khai trên mạng

16/05/2019 02:20(3 tháng trước)
Nguồn :  

Tình trạng lộ thông tin cá nhân đang ngày càng trầm trọng. Có hay không tình trạng mua, bán thông tin của khách hàng? Trách nhiệm này thuộc về ai?

 

Tag :mưa

Đang cập nhật
Đang cập nhật