Hình ảnh đầu tiên về iPhone 11, 11 Pro và Pro Max

09/11/2019 07:06(6 tháng trước)
Nguồn :  

Dưới đây là những hình ảnh và trải nghiệm đầu tiên về các iPhone 2019 bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max mà Apple vừa ra mắt.

Tag :iPhone 11

Đang cập nhật
Đang cập nhật