Gia Bảo - cháu nội NSƯT Bảo Quốc háo thắng, từng bị vợ cũ nói thẳng mặt là thụt lùi

28/04/2021 19:07(2 tháng trước)
Nguồn :  

Người cũ đã nói với nam diễn viên: Em không cần biết trước đây anh nổi tiếng như thế nào. Em chỉ thấy bây giờ anh thua rất nhiều người.

'+ 'To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that '+ 'supports HTML5 video'+ '

' + '', videozplayer_7cb601, videoAds1Conf = { "tempVast":"https://cdn.eva.vn/upload/html/tempvast.xml", "poster": "https://cdn.eva.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/1619604213-giabao.jpg", "offsetWatchPercent": 20, "stopOtherOnPlay": true, "parentVid": parentVid, "skipAble": true, "skipTime": 5000, /*CDN_DOMAIN_HLS*/ "skipAdsBtnContent": "Skip Ad", "showMinBar" : false, "performanceTrack": true, "showAdVol": true, "VIDEOID": "zplayer_7cb601", "minAble": true,"vidTitle" : "Gia Bảo - cháu nội NSƯT Bảo Quốc háo thắng, từng bị vợ cũ nói thẳng mặt là thụt lùi", "vidVol" : "0.4", "prerollTimeEnd" : 31, "midrollTimeEnd" : 15, "postrollTimeEnd" : 30, "skipAdsBtnPos": "bottom-left", "fastSeek": {step: 5}, /**/ /*"fastSeek": {step: 5},*/ "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36", "adLoadTimeout" : 8000 ,"vastUri": "https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.langsao.preroll.528x297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Ftv-show%252Fgia-bao-chau-noi-nsut-bao-quoc-hao-thang-tung-bi-vo-cu-noi-thang-mat-la-thut-lui-c255a473751.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Ftv-show%252Fgia-bao-chau-noi-nsut-bao-quoc-hao-thang-tung-bi-vo-cu-noi-thang-mat-la-thut-lui-c255a473751.html%26correlator%3D1619611650%26ambient%26ambient%3D1" ,"vastUriPost" : "" ,"vastUriMid" : "" ,"midTime": 10 ,"adVolIncrease": 0.5 ,"showVolIncreasement": true ,"tracking": { "video": { "eventsToTrack": ["percentsPlayed","end"], "vidDuration": 182, } } /*FALL_BACK*/ /*PLAYLIST_ITEM*/ /*DRM_VIDEO*/ /**/ /**/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ""){ loadVidzplayer_7cb601(); vidLoaded = true; } } function loadVidzplayer_7cb601(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = "my-video-multiple1_"+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_7cb601__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videozplayer_7cb601 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventszplayer_7cb601(videozplayer_7cb601); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+"_loaded")){ document.getElementById(parentVid).className += " "+parentVid+"_loaded"; } videozplayer_7cb601.player.on("videoended", function(){ window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); // element.parentNode.removeChild(element); // videozplayer_7cb601 = undefined; videozplayer_7cb601.player.dispose(); loadVidzplayer_7cb601(); }); } function playerEventszplayer_7cb601(videozplayer_7cb601){ videozplayer_7cb601.player.on("onPrerollError", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.4); } }else{ objVideos.volume(0.4); } }); videozplayer_7cb601.player.on("onPlay", function(name) { videozplayer_7cb601.player.on("AE_completed", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.4); } }else{ objVideos.volume(0.4); } }); //console.log("listener onPlay: "); var docPlayVideo_zplayer_7cb601 = document.getElementById("zplayer_7cb601_ga"); if(docPlayVideo_zplayer_7cb601){ docPlayVideo_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_7cb601 = document.getElementById('zplayer_7cb601_content_play'); docVideoPlay_zplayer_7cb601.innerHTML= ''; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_7cb601")){ document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_7cb601").innerHTML = ''; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_7cb601 = document.getElementById("onplay_tracking_durationzplayer_7cb601"); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_7cb601) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; console.log("Tracking tong video Duration"); } }); // Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top videozplayer_7cb601.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_7cb601 = document.getElementById('zplayer_7cb601_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_7cb601){ docGaPreroll_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_7cb601 = document.getElementById('zplayer_7cb601_content_preroll'); docPreroll_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_7cb601.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_7cb601 = document.getElementById('zplayer_7cb601_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_7cb601){ docGaOverlay_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_7cb601 = document.getElementById('zplayer_7cb601_content_overlay'); docOverlay_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_7cb601.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_7cb601 = document.getElementById('zplayer_7cb601_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_7cb601){ docGaPostroll_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_7cb601 = document.getElementById('zplayer_7cb601_content_postroll'); docPostroll_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_7cb601.player.on("AE_AUTO_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_7cb601"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_7cb601) { div_auto_preroll_mute_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO MUTE"); } }); videozplayer_7cb601.player.on("AE_AUTO_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_7cb601"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_7cb601) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO UNMUTE"); } }); videozplayer_7cb601.player.on("AE_MANUAL_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_7cb601"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_7cb601) { div_auto_preroll_mute_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_MUTED"); } }); videozplayer_7cb601.player.on("AE_MANUAL_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_7cb601"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_7cb601) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED"); } }); videozplayer_7cb601.player.on("AE_USER_MUTED", function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_7cb601"); if (div_user_preroll_mute_zplayer_7cb601) { div_user_preroll_mute_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_MUTED"); } }); videozplayer_7cb601.player.on("AE_USER_UNMUTED", function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_7cb601"); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_7cb601) { div_user_preroll_unmute_zplayer_7cb601.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_UNMUTED"); } }); videozplayer_7cb601.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); videozplayer_7cb601.player.on("content_first_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_duration_firstzplayer_7cb601"); if (div_tracking_duration_firtszplayer_7cb601) { div_tracking_duration_firtszplayer_7cb601.innerHTML = ''; } console.log("Video content_first_quarter"); }); videozplayer_7cb601.player.on("content_second_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_duration_secondzplayer_7cb601"); if (div_tracking_duration_secondzplayer_7cb601) { div_tracking_duration_secondzplayer_7cb601.innerHTML = ''; } console.log("Video content_second_quarter"); }); videozplayer_7cb601.player.on("content_third_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_duration_thirdzplayer_7cb601"); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_7cb601) { div_tracking_duration_thirdzplayer_7cb601.innerHTML = ''; } console.log("Video content_third_quarter"); }); videozplayer_7cb601.player.on("content_complete", function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_7cb601 = document.getElementById("tracking_duration_completezplayer_7cb601"); if (div_tracking_duration_completezplayer_7cb601) { div_tracking_duration_completezplayer_7cb601.innerHTML = ''; } console.log("Video content_complete"); }); } videoAdsInitzplayer_7cb601 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_7cb601_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= ''; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom<0); }="" var="" zplayer_7cb601vpelm="document.getElementById(" "zplayer_7cb601"="" );="" var="" viszplayer_7cb601="(function" ()="" {="" var="" statekey,="" eventkey,="" keys="{" hidden:="" "visibilitychange",="" webkithidden:="" "webkitvisibilitychange",="" mozhidden:="" "mozvisibilitychange",="" mshidden:="" "msvisibilitychange"="" };="" for="" (statekey="" in="" keys)="" {="" if="" (statekey="" in="" document)="" {="" eventkey="keys[stateKey];" break;="" }="" }="" return="" function="" (c)="" {="" if="" (c)="" document.addeventlistener(eventkey,="" c);="" return="" !document[statekey];="" }="" })();="" var="" videoads1elmzplayer_7cb601="document.getElementById(" v-24hcontainer_zplayer_7cb601");"="" document.addeventlistener("domcontentloaded",="" function="" ()="" {="" if(videoads1elmzplayer_7cb601){="" var="" videoadsinitzplayer_7cb601="false;" var="" checktabactivezplayer_7cb601="setInterval(function" ()="" {="" if="" (inviewport(videoads1elmzplayer_7cb601)="" &&="" viszplayer_7cb601()="" &&="" !videoadsinitzplayer_7cb601="" &&="" typeof(window.videojs)="" !="=" "undefined"="" &&="" (typeof(google)="" !="=" "undefined"="" ||="" adblockcheckedstatus)="" &&="" videoobj)="" {="" initvideozplayer_7cb601();="" clearinterval(checktabactivezplayer_7cb601);="" }="" },="" 100);="" }="" },="" false);="">< script/="">

XEM VIDEO: Diễn viên Gia Bảo “Người cũ từng nói thẳng mặt rằng tôi thụt lùi, không biết cố gắng”.

Gia Bảo là nam diễn viên hài sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, ông nội của anh là NSƯT Bảo Quốc và bác là NSƯT Hữu Châu. Từ năm 2 tuổi Gia Bảo đã lên sân khấu cùng ông nội Bảo Quốc và có chặng đường hoạt động nghệ thuật dài cho đến nay. Trong đời tư, anh cũng nhiều lần gây chú ý khi từng kết hôn với diễn viên Thanh Hiền sau đó ly hôn vào năm 2017 sau 4 năm chung sống và có 1 cô con gái.

Mới đây Gia Bảo xuất hiện trong chương trình truyền hìnhSức sống thanh xuâncùng diễn viên Tuyền Mập, ca sĩ Thu Thuỷ, Hoàng Rapper bày tỏ nhiều câu chuyện về hôn nhân và tình cảm của các cặp đôi khi đã về chung một nhà. Gia Bảo đã không ngại nhắc đến cuộc hôn nhân trước kia của mình.

Gia Bảo - cháu nội NSƯT Bảo Quốc háo thắng, từng bị vợ cũ nói thẳng mặt là thụt lùi - 1

Gia Bảo chia sẻ trên truyền hình.

Với câu hỏi "Sau khi kết hôn, đàn ông sẽ thay đổi hoàn toàn so với lúc mới yêu?", nam diễn viên thừa nhận điều này là "Đúng". Anh cho rằng:"Thay đổi có thể là tích cực hơn hoặc tiêu cực hơn. Ví dụ Bảo nói về mình đi. Ngày xưa, Bảo nổi tiếng sớm, mới có 21, 22 tuổi mình đã nổi tiếng rồi. Nên mình có sự háo thắng trong con người của mình. Chính vì cái háo thắng đó mà Bảo đã bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội.

Khi mà Bảo kết hôn, chính người cũ của Bảo là người nói thẳng điều đó với mình. Thực sự lúc đầu nghe điều đó Bảo rất là bực mình. Bảo đã nói: 'Không ai có quyền nói anh như vậy thì em cũng không có quyền nói anh như vậy. Em có biết là trước khi gặp em, anh nổi tiếng như thế nào hay không?'

Tag :

Đang cập nhật
Đang cập nhật