Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang gây sốt trở lại

28/04/2021 15:55(2 tháng trước)
Nguồn :  

Quán quân nhí một thời giờ đã 14 tuổi, cô nàng đang gây bão mạng xã hội khi cover những bản nhạc hot bằng tiếng Hàn.

'+ 'To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that '+ 'supports HTML5 video'+ '

' + '', videozplayer_bde0b1, videoAds1Conf = { "tempVast":"https://cdn.eva.vn/upload/html/tempvast.xml", "poster": "https://cdn.eva.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/1619595143-saigon_daulongqua.jpg", "offsetWatchPercent": 20, "stopOtherOnPlay": true, "parentVid": parentVid, "skipAble": true, "skipTime": 5000, /*CDN_DOMAIN_HLS*/ "skipAdsBtnContent": "Skip Ad", "showMinBar" : false, "performanceTrack": true, "showAdVol": true, "VIDEOID": "zplayer_bde0b1", "minAble": true,"vidTitle" : "Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang #34;gây sốt#34; trở lại", "viewportAutoPlay": true, "vidVol" : "0.15", "adVol" : "0.15", "prerollTimeEnd" : 31, "midrollTimeEnd" : 15, "postrollTimeEnd" : 30, "skipAdsBtnPos": "bottom-left", "fastSeek": {step: 5}, /**/ /*"fastSeek": {step: 5},*/ "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36", "adLoadTimeout" : 8000 ,"vastUri": "https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.langsao.preroll.528x297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Ftv-show%252Fquan-quan-guong-mat-than-quen-nhi-mua-dau-gio-thanh-thieu-nu-xinh-dep-dang-gay-sot-tro-lai-c255a473714.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Ftv-show%252Fquan-quan-guong-mat-than-quen-nhi-mua-dau-gio-thanh-thieu-nu-xinh-dep-dang-gay-sot-tro-lai-c255a473714.html%26correlator%3D1619599851%26ambient%26ambient%3D1" ,"vastUriPost" : "" ,"vastUriMid" : "" ,"midTime": 10 ,"adVolIncrease": 0.5 ,"showVolIncreasement": true ,"tracking": { "video": { "eventsToTrack": ["percentsPlayed","end"], "vidDuration": 292, } } /*FALL_BACK*/ /*PLAYLIST_ITEM*/ /*DRM_VIDEO*/ /**/ /**/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ""){ loadVidzplayer_bde0b1(); vidLoaded = true; } } function loadVidzplayer_bde0b1(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = "my-video-multiple1_"+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_bde0b1__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videozplayer_bde0b1 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventszplayer_bde0b1(videozplayer_bde0b1); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+"_loaded")){ document.getElementById(parentVid).className += " "+parentVid+"_loaded"; } videozplayer_bde0b1.player.on("videoended", function(){ window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); // element.parentNode.removeChild(element); // videozplayer_bde0b1 = undefined; videozplayer_bde0b1.player.dispose(); loadVidzplayer_bde0b1(); }); } function playerEventszplayer_bde0b1(videozplayer_bde0b1){ videozplayer_bde0b1.player.on("onPrerollError", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); videozplayer_bde0b1.player.on("onPlay", function(name) { videozplayer_bde0b1.player.on("AE_completed", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); //console.log("listener onPlay: "); var docPlayVideo_zplayer_bde0b1 = document.getElementById("zplayer_bde0b1_ga"); if(docPlayVideo_zplayer_bde0b1){ docPlayVideo_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_bde0b1 = document.getElementById('zplayer_bde0b1_content_play'); docVideoPlay_zplayer_bde0b1.innerHTML= ''; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_bde0b1")){ document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_bde0b1").innerHTML = ''; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_bde0b1 = document.getElementById("onplay_tracking_durationzplayer_bde0b1"); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_bde0b1) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; console.log("Tracking tong video Duration"); } }); // Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top videozplayer_bde0b1.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_bde0b1 = document.getElementById('zplayer_bde0b1_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_bde0b1){ docGaPreroll_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_bde0b1 = document.getElementById('zplayer_bde0b1_content_preroll'); docPreroll_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_bde0b1.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_bde0b1 = document.getElementById('zplayer_bde0b1_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_bde0b1){ docGaOverlay_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_bde0b1 = document.getElementById('zplayer_bde0b1_content_overlay'); docOverlay_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_bde0b1.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_bde0b1 = document.getElementById('zplayer_bde0b1_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_bde0b1){ docGaPostroll_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_bde0b1 = document.getElementById('zplayer_bde0b1_content_postroll'); docPostroll_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_bde0b1.player.on("AE_AUTO_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_bde0b1"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_bde0b1) { div_auto_preroll_mute_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO MUTE"); } }); videozplayer_bde0b1.player.on("AE_AUTO_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_bde0b1"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_bde0b1) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO UNMUTE"); } }); videozplayer_bde0b1.player.on("AE_MANUAL_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_bde0b1"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_bde0b1) { div_auto_preroll_mute_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_MUTED"); } }); videozplayer_bde0b1.player.on("AE_MANUAL_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_bde0b1"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_bde0b1) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED"); } }); videozplayer_bde0b1.player.on("AE_USER_MUTED", function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_bde0b1"); if (div_user_preroll_mute_zplayer_bde0b1) { div_user_preroll_mute_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_MUTED"); } }); videozplayer_bde0b1.player.on("AE_USER_UNMUTED", function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_bde0b1"); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_bde0b1) { div_user_preroll_unmute_zplayer_bde0b1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_UNMUTED"); } }); videozplayer_bde0b1.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); videozplayer_bde0b1.player.on("content_first_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_duration_firstzplayer_bde0b1"); if (div_tracking_duration_firtszplayer_bde0b1) { div_tracking_duration_firtszplayer_bde0b1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_first_quarter"); }); videozplayer_bde0b1.player.on("content_second_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_duration_secondzplayer_bde0b1"); if (div_tracking_duration_secondzplayer_bde0b1) { div_tracking_duration_secondzplayer_bde0b1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_second_quarter"); }); videozplayer_bde0b1.player.on("content_third_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_duration_thirdzplayer_bde0b1"); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_bde0b1) { div_tracking_duration_thirdzplayer_bde0b1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_third_quarter"); }); videozplayer_bde0b1.player.on("content_complete", function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_bde0b1 = document.getElementById("tracking_duration_completezplayer_bde0b1"); if (div_tracking_duration_completezplayer_bde0b1) { div_tracking_duration_completezplayer_bde0b1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_complete"); }); } videoAdsInitzplayer_bde0b1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_bde0b1_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= ''; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom<0); }="" var="" zplayer_bde0b1vpelm="document.getElementById(" "zplayer_bde0b1"="" );="" var="" viszplayer_bde0b1="(function" ()="" {="" var="" statekey,="" eventkey,="" keys="{" hidden:="" "visibilitychange",="" webkithidden:="" "webkitvisibilitychange",="" mozhidden:="" "mozvisibilitychange",="" mshidden:="" "msvisibilitychange"="" };="" for="" (statekey="" in="" keys)="" {="" if="" (statekey="" in="" document)="" {="" eventkey="keys[stateKey];" break;="" }="" }="" return="" function="" (c)="" {="" if="" (c)="" document.addeventlistener(eventkey,="" c);="" return="" !document[statekey];="" }="" })();="" var="" videoads1elmzplayer_bde0b1="document.getElementById(" v-24hcontainer_zplayer_bde0b1");"="" document.addeventlistener("domcontentloaded",="" function="" ()="" {="" if(videoads1elmzplayer_bde0b1){="" var="" videoadsinitzplayer_bde0b1="false;" var="" checktabactivezplayer_bde0b1="setInterval(function" ()="" {="" if="" (inviewport(videoads1elmzplayer_bde0b1)="" &&="" viszplayer_bde0b1()="" &&="" !videoadsinitzplayer_bde0b1="" &&="" typeof(window.videojs)="" !="=" "undefined"="" &&="" (typeof(google)="" !="=" "undefined"="" ||="" adblockcheckedstatus)="" &&="" videoobj)="" {="" initvideozplayer_bde0b1();="" clearinterval(checktabactivezplayer_bde0b1);="" }="" },="" 100);="" }="" },="" false);="">< script/="">

XEM VIDEO: Ju Uyên Nhi cover ca khúc Sài Gòn đau lòng quá bằng tiếng Hàn.

'+ 'To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that '+ 'supports HTML5 video'+ '

' + '', videozplayer_8bc9b2, videoAds1Conf = { "tempVast":"https://cdn.eva.vn/upload/html/tempvast.xml", "poster": "https://cdn.eva.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/1619595127-giuadai_lodongtay.jpg", "offsetWatchPercent": 20, "stopOtherOnPlay": true, "parentVid": parentVid, "skipAble": true, "skipTime": 5000, /*CDN_DOMAIN_HLS*/ "skipAdsBtnContent": "Skip Ad", "showMinBar" : false, "performanceTrack": true, "showAdVol": true, "VIDEOID": "zplayer_8bc9b2", /*MINI_VIDEO*/ "viewportAutoPlay": true, "vidVol" : "0.15", "adVol" : "0.15", "prerollTimeEnd" : 31, "midrollTimeEnd" : 15, "postrollTimeEnd" : 30, "skipAdsBtnPos": "bottom-left", "fastSeek": {step: 5}, /**/ /*"fastSeek": {step: 5},*/ "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36", "adLoadTimeout" : 8000 ,"vastUri": "https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.langsao.preroll.528x297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Ftv-show%252Fquan-quan-guong-mat-than-quen-nhi-mua-dau-gio-thanh-thieu-nu-xinh-dep-dang-gay-sot-tro-lai-c255a473714.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Ftv-show%252Fquan-quan-guong-mat-than-quen-nhi-mua-dau-gio-thanh-thieu-nu-xinh-dep-dang-gay-sot-tro-lai-c255a473714.html%26correlator%3D1619599851%26ambient%26ambient%3D1" ,"vastUriPost" : "" ,"vastUriMid" : "" ,"midTime": 10 ,"adVolIncrease": 0.5 ,"showVolIncreasement": true ,"tracking": { "video": { "eventsToTrack": ["percentsPlayed","end"], "vidDuration": 181, } } /*FALL_BACK*/ /*PLAYLIST_ITEM*/ /*DRM_VIDEO*/ /**/ /**/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ""){ loadVidzplayer_8bc9b2(); vidLoaded = true; } } function loadVidzplayer_8bc9b2(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = "my-video-multiple1_"+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_8bc9b2__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videozplayer_8bc9b2 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventszplayer_8bc9b2(videozplayer_8bc9b2); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+"_loaded")){ document.getElementById(parentVid).className += " "+parentVid+"_loaded"; } videozplayer_8bc9b2.player.on("videoended", function(){ window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); // element.parentNode.removeChild(element); // videozplayer_8bc9b2 = undefined; videozplayer_8bc9b2.player.dispose(); loadVidzplayer_8bc9b2(); }); } function playerEventszplayer_8bc9b2(videozplayer_8bc9b2){ videozplayer_8bc9b2.player.on("onPrerollError", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); videozplayer_8bc9b2.player.on("onPlay", function(name) { videozplayer_8bc9b2.player.on("AE_completed", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); //console.log("listener onPlay: "); var docPlayVideo_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById("zplayer_8bc9b2_ga"); if(docPlayVideo_zplayer_8bc9b2){ docPlayVideo_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById('zplayer_8bc9b2_content_play'); docVideoPlay_zplayer_8bc9b2.innerHTML= ''; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_8bc9b2")){ document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_8bc9b2").innerHTML = ''; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById("onplay_tracking_durationzplayer_8bc9b2"); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_8bc9b2) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; console.log("Tracking tong video Duration"); } }); // Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top videozplayer_8bc9b2.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById('zplayer_8bc9b2_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_8bc9b2){ docGaPreroll_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById('zplayer_8bc9b2_content_preroll'); docPreroll_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_8bc9b2.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById('zplayer_8bc9b2_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_8bc9b2){ docGaOverlay_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById('zplayer_8bc9b2_content_overlay'); docOverlay_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_8bc9b2.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById('zplayer_8bc9b2_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_8bc9b2){ docGaPostroll_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById('zplayer_8bc9b2_content_postroll'); docPostroll_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_8bc9b2.player.on("AE_AUTO_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_8bc9b2"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_8bc9b2) { div_auto_preroll_mute_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO MUTE"); } }); videozplayer_8bc9b2.player.on("AE_AUTO_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_8bc9b2"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_8bc9b2) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO UNMUTE"); } }); videozplayer_8bc9b2.player.on("AE_MANUAL_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_8bc9b2"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_8bc9b2) { div_auto_preroll_mute_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_MUTED"); } }); videozplayer_8bc9b2.player.on("AE_MANUAL_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_8bc9b2"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_8bc9b2) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED"); } }); videozplayer_8bc9b2.player.on("AE_USER_MUTED", function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_8bc9b2"); if (div_user_preroll_mute_zplayer_8bc9b2) { div_user_preroll_mute_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_MUTED"); } }); videozplayer_8bc9b2.player.on("AE_USER_UNMUTED", function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_8bc9b2"); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_8bc9b2) { div_user_preroll_unmute_zplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_UNMUTED"); } }); videozplayer_8bc9b2.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); videozplayer_8bc9b2.player.on("content_first_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_duration_firstzplayer_8bc9b2"); if (div_tracking_duration_firtszplayer_8bc9b2) { div_tracking_duration_firtszplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; } console.log("Video content_first_quarter"); }); videozplayer_8bc9b2.player.on("content_second_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_duration_secondzplayer_8bc9b2"); if (div_tracking_duration_secondzplayer_8bc9b2) { div_tracking_duration_secondzplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; } console.log("Video content_second_quarter"); }); videozplayer_8bc9b2.player.on("content_third_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_duration_thirdzplayer_8bc9b2"); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_8bc9b2) { div_tracking_duration_thirdzplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; } console.log("Video content_third_quarter"); }); videozplayer_8bc9b2.player.on("content_complete", function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_8bc9b2 = document.getElementById("tracking_duration_completezplayer_8bc9b2"); if (div_tracking_duration_completezplayer_8bc9b2) { div_tracking_duration_completezplayer_8bc9b2.innerHTML = ''; } console.log("Video content_complete"); }); } videoAdsInitzplayer_8bc9b2 = true; } // Ga video load luôn được chạy function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom<0); }="" var="" zplayer_8bc9b2vpelm="document.getElementById(" "zplayer_8bc9b2"="" );="" var="" viszplayer_8bc9b2="(function" ()="" {="" var="" statekey,="" eventkey,="" keys="{" hidden:="" "visibilitychange",="" webkithidden:="" "webkitvisibilitychange",="" mozhidden:="" "mozvisibilitychange",="" mshidden:="" "msvisibilitychange"="" };="" for="" (statekey="" in="" keys)="" {="" if="" (statekey="" in="" document)="" {="" eventkey="keys[stateKey];" break;="" }="" }="" return="" function="" (c)="" {="" if="" (c)="" document.addeventlistener(eventkey,="" c);="" return="" !document[statekey];="" }="" })();="" var="" videoads1elmzplayer_8bc9b2="document.getElementById(" v-24hcontainer_zplayer_8bc9b2");"="" document.addeventlistener("domcontentloaded",="" function="" ()="" {="" if(videoads1elmzplayer_8bc9b2){="" var="" videoadsinitzplayer_8bc9b2="false;" var="" checktabactivezplayer_8bc9b2="setInterval(function" ()="" {="" if="" (inviewport(videoads1elmzplayer_8bc9b2)="" &&="" viszplayer_8bc9b2()="" &&="" !videoadsinitzplayer_8bc9b2="" &&="" typeof(window.videojs)="" !="=" "undefined"="" &&="" (typeof(google)="" !="=" "undefined"="" ||="" adblockcheckedstatus)="" &&="" videoobj)="" {="" initvideozplayer_8bc9b2();="" clearinterval(checktabactivezplayer_8bc9b2);="" }="" },="" 100);="" }="" },="" false);="">< script/="">

Bản cover Giữa đại lộ đông tây của Ju Uyên Nhi cũng "gây bão" mạng xã hội.

Ju Uyên Nhí, tên Hàn Quốc là Ju So Yuen đã trở thành Quán quânGương mặt thân quen nhímùa đầu tiên khi tham gia cùng ca sĩ Kyo York vào năm 2014. Cô bé có mẹ là người Việt, bố là người Hàn đã được đông đảo khán giả yêu mến vì tài hát hay, múa dẻo và tính cách hồn nhiên, đáng yêu.

Sau hơn 6 năm, giờ Ju Uyên Nhí đã 14 tuổi và "lột xác" thành nàng thiếu nữ xinh xắn, chững chạc hơn. Không những vậy, Quán quân nhí một thời còn ngày càng tài năng và đang "gây sốt" trên mạng với những bản cover bằng tiếng Hàn.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 1

Ju Uyên Nhi từng đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Karaoke toàn thành phố năm 2012, là thí sinh duy nhất ở TP. HCM lọt vào top 10 toàn quốc cuộc thi Đồ Rê Mí 201 và đoạt ngôi Quán quân Gương mặt thân quen nhí 2014.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 3

Cô bé đáng yêu với đôi mắt 1 mí, làn da sô-cô-la, má lúm và khuôn miệng chúm chím hay cười đã gây ấn tượng với khán giả vì giọng hát cao vút và bản lĩnh sân khấu.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 4

Tại cuộc thi đình đám năm nào, cặp đôi Uyên Nhi – Kyo York đã chinh phục người xem bởi cách diễn xuất, cách hát… thể hiện sự nghiên cứu nhân vật hết sức kỹ lưỡng và khéo léo.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 5

Và Ju Uyên Nhi của hiện tại, một cô gái 14 tuổi xinh xắn và đang là một hiện tượng cover tiếng Hàn "gây bão" trên mạng xã hội.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 6

Những ngày qua, thông tin về Ju Uyên Nhi, cô gái hát Sài Gòn đau lòng quá và Giữa đại lộ Đông - Tây phiên bản tiếng Hàn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 7

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, Ju Uyên Nhi còn ghi dấu ấn với người xem bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và khả năng hát tiếng Hàn “chuẩn không cần chỉnh".

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 8

Trên Facebook cá nhân, 2 ca khúc được em cover lại nhận về hàng chục ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận của khán giả.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 9

Nhiều người kỳ vọng với năng lực hiện có, cô gái bé nhỏ này sẽ có những bước tiến xa hơn trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 10

Ju Uyên Nhi sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Bên cạnh đó, cô bé còn là người có tư duy âm nhạc mới mẻ và niềm đam mê lớn dành cho ca hát. 

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 11

Theo tiết lộ, hầu hết các ca khúc đều được Ju Uyên Nhi tự viết lại lời, tự đệm đàn hoặc phối lại sao cho mới mẻ. Chính điều đó đã giúp cô bé 14 tuổi có được một chỗ đứng riêng.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 12

Chia sẻ về những đoạn clip cover đang được chú ý trên mạng xã hội, Ju Uyên Nhi cho biết nó bắt nguồn từ chính niềm đam mê âm nhạc của mình.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 13

Có tình yêu dành cho nghệ thuật từ bé, cô gái 14 tuổi mong muốn mang đến những sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc, truyền tải những thông điệp, những nguồn năng lực tích cực đến người nghe.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 14

Hơn hết, Ju Uyên Nhi được làm quen với các nhạc cụ từ nhỏ và thành thạo tiếng Hàn nên em muốn kết hợp những yếu tố này để mang lại những cảm xúc mới mẻ cho khán giả.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 15

Ju Uyên Nhi tâm sự: “Với thị trường YouTube hiện nay có nhiều anh chị cover khá hay, khá đầu tư nên em muốn mang một điều gì đó khác biệt hơn, đậm chất Ju Uyên Nhi hơn."

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 16

"Khi được mọi người khuyên rằng nên kết hợp hát tiếng Hàn, em cảm thấy rất thích thú và mong muốn với sự nỗ lực của mình sẽ được khán giả đón nhận", cô bé thổ lộ.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 17

Ju Uyên Nhi bộc bạch về phản ứng của khán giả: “Đối với em, việc được mọi người đón nhận là một động lực lớn để em có thể tiếp tục cuộc hành trình chinh phục khán giả."

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 18

Dù bận rộn với hoạt động nghệ thuật song Ju Uyên Nhi vẫn ưu tiên dành thời gian cho việc học. Theo em, chính việc được học tập văn hoá, kỹ năng sống giúp em biết thêm nhiều điều về thế giới xung quanh, từ đó truyền tải đúng cảm xúc vào bài hát của mình.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 19

“Hiện tại, em vẫn dành thời gian của mình cho việc đến trường, tiếp thu kiến thức. Những lúc rảnh rỗi, em chơi nhạc, viết lời cho những ca khúc mình yêu thích".

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 20

"Giờ đây, em có thêm nguồn năng lượng tích cực cho công việc này vì biết rằng hành trình của mình đang đi được rất nhiều người ủng hộ" - Giọng ca nhí chia sẻ thêm.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 21

Bén duyên với nghệ thuật bằng thành tích Gương mặt thân quen nhí, sau nhiều năm, dù ngoại hình có sự thay đổi, chững chạc hơn song Ju Uyên Nhi vẫn giữ được giọng hát trong trẻo, ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Quán quân Gương mặt thân quen nhí mùa đầu giờ thành thiếu nữ xinh đẹp, đang amp;#34;gây sốtamp;#34; trở lại - 22

Nói về kế hoạch tham gia showbiz trong tương lai, Ju Uyên Nhi cho biết: “Hiện tại em chưa nghĩ nhiều đến điều này và mong mọi thứ sẽ tuỳ duyên. Hi vọng rằng trong tương lai, dù có theo đuổi con đường nào thì em cũng sẽ được mọi người ủng hộ".

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/quan-quan-guong-mat-than-quen-nhi-mua-dau-gio-thanh-t...

Tag :

Đang cập nhật
Đang cập nhật