Đà Nẵng: Nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng

18/09/2019 19:27(4 tháng trước)
Nguồn :  

Đà Nẵng: Nghịch lý, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn thải ra môi trường

Đang cập nhật
Đang cập nhật